NPO-NEWS, Februari 2011

Electronische constateersystemen

Hoe zit het met het gebruik van inkorfantennes op andere dan het eigenlijke systeem? Afgelopen week kwam deze vraag op het bureau binnen. Zolang dit de gewenste resultaten oplevert is het geen enkel probleem. Feitelijk zou dit, mede dankzij het UNIVES protocol,  bij alle systemen mogelijk moeten zijn. Een ander verhaal is dat er systemen gekeurd zouden worden door andere dan de organieke producent. Het is vanzelfsprekend niet aan de orde dat dit door het bestuur NPO geaccordeerd is. Mocht dit geconstateerd worden dan kan de producent niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden. Nadrukkelijk wijzen wij eenieder erop dat hij zijn systeem bij zijn organieke dealer laat keuren. Dit geldt overigens voor alle “intelligente” onderdelen van de ECS (dus ook de inkorfantennes).

TauRIS News


Nieuwe Software 2011